Romantic Quartet

kwartet smyczkowy

Romantic Quartet w pełni zasługuje na miano jednego z najlepszych rosyjskich zespołów kameralnych. Muzycy są spadkobiercami najlepszych tradycji rosyjskiego kunsztu kwartetowego – powstanie zespołu oraz jego rozwój zawdzięczają profesorowi W. Berlinskiemu. Współpraca z wybitnym wykonawcą oraz wykładowcą klasy światowej, a zarazem wiolonczelistą słynnej Państwowego Kwartetu im. Borodina, zaowocowała wysokim poziomem profesjonalizmu zespołu już na samym początku drogi artystycznej – na swoim koncie Romantic Quartet posiada zdobycie najwyższej nagrody na V Międzynarodowym Konkursie Kwartetów strunowych im. D. Szostakowicza w 1999 r. Jury składające się z wybitnych autorytetów muzycznych jednogłośnie przyznało zespołowi Pierwszą Nagrodę oraz siedem nagród specjalnych.

Wirtuozeria zespołu pozwala na sięganie do utworów z różnych epok i stylów. Szczególną uwagę artyści poświęcają muzyce rosyjskiej – epokowe dzieła Piotra Czajkowskiego oraz Dymitra Szostakowicza, rzadko wykonywane utwory Siergieja Taniejewa, Nikołaja Miaskowskiego,
Mieczysława Wajnberga są stale wykonywane na koncertach kwartetu. Z zadziwiającym wyczuciem czasu i stylu muzycy wykonują najbardziej skomplikowane utwory rosyjskich oraz zagranicznych kompozytorów.

Geografia występów zespołu obejmuje nie tylko ośrodki kulturalne na terenie Rosji oraz krajów byłego Związku Radzieckiego, – muzycy występowali na scenach wielu europejskich stolic kulturalnych.

O znaczeniu zespołu w świecie muzyki świadczą wspólne koncerty z wybitnymi współczesnymi wykonawcami, wśród których wymienić można: Państwowy Kwartet im. Borodina, Nikolaja Pietrowa, Borysa Bieriezowskiego, Stefana Metza, Toomasa Vavilova, Andreja Diewa,
Borisa Petruszanskiego oraz młode talenty muzyczne: Vadima Cholodenko, Andreja Jaroszinskiego, Siergieja Kuzniecowa, Piotra Dmitriewa, Michaiła Beznosowa, Aleksandra Buzłowa i in.

Kwartet podejmuje artystyczną współpracę z wiodącymi zagranicznymi wykonawcami oraz doskonali swój warsztat muzyczny. W 2000 roku we Włoszech muzycy uczestniczyli w szkoleniach prowadzonych przez wybitnych profesjonalistów: Simona Rollanda-Jonesa, Marianny Sirbu, Hugh Maguire’a i in. W maju 2006 roku muzycy z Romantic Quartet szlifowali swój warsztat wraz z zespołem Ardittti Quartet oraz wybitnym kompozytorem współczesności Helmutem Lachenmannem w ramach Szkoły Letniej Muzyki Współczesnej w Szwajcarii.

Romantic Quartet występował na licznych festiwalach: na Międzynarodowym Festiwalu im. D.F. Oistrakha w Parnu (Estonia), Festiwalu „Orlando-Festival” (Holandia-Niemcy), Festiwalu „Gwiazdy XXI wieku” w Moskwie, Festiwalu „Sztuka dzieciom i młodzieży” w Mińsku,
Festiwalu Muzyki Współczesnej „Arena” w Rydze (Łotwa), Festiwalu „Młoda kultura rosyjska we Włoszech” (Verona), Festiwalu „Organum” w m. Sumy (Ukraina), Międzynarodowym Festiwalu w Baku, Międzynarodowym Festiwalu Jurija Baszmeta i in.

W 1999 roku Romantic Quartet został przyjęty w skład Moskiewskiej Państwowej Akademickiej Filharmonii.

Od roku 2003 Kwartet jest stypendystą Fundacji „Rosyjska Sztuka Artystyczna”. Zespół nagrał kilka płyt.