11 listopada 2016

godz. 19.00

Sala kameralna Filharmonii Moskiewskiej

Plac Triumfalny 4/31

12 listopada 2016

godz. 19.00

Sala I. Rachmaninowa

Konserwatorium Moskiewskiego

im. P. I. Czajkowskiego

ul. Bolszaja Nikitskaja 11

15 listopada 2016

godz 19.00

Moskiewski Dom Kompozytorów

Briusow pierieułok (dawniej ul. Nieżdanowoj), 8/10, bud. 2

Wstęp wolny