Informacje o biletach

Informacje o biletach podane zostaną wraz z ogłoszeniem programu festiwalu.