O FESTIWALU

Festiwal organizowany jest corocznie od 2011 roku. Odbyło się 9 edycji, łącznie 23 koncerty.
Obecnie pracujemy nad programem 10 Festiwalu, który planujemy jesienią 2020 roku.

PROGRAM FESTIWALU

Program zostanie ogłoszony. Obecnie powstrzymują nas warunki i ograniczenia związane z epidemią koronawirusa.

ARTYŚCI FESTIWALU

Dotychczas na festiwalu gościliśmy między innymi

PARTNERZY FESTIWALU

MKiDN
Miasto Kraków
Małopolska
Ambasada
IPwM