Anna Boczar

fortepian

fot. Ivona Kowalska

Anna Boczar jest absolwentką krakowskiej Akademii Muzycznej, którą ukończyła z wyróżnieniem w 2001 roku, w klasie fortepianu prof. Stefana Wojtasa.  W 2002 roku otrzymała stypendium Rządu Francuskiego i odbyła studia podyplomowe w Paryżu w  La Schola Cantorum, kształcąc się pod kierunkiem prof. Eugena Indjica. Była rezydentką Cité Internationale Des Arts.

Jest laureatką ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów, m.in.: Międzynarodowych Konkursów im. F. Chopina w Mariańskich Łaźniach (Czechy) i w Ankarze (Turcja), 1999; Międzynarodowego Konkursu Współczesnej Muzyki Kameralnej im. K. Pendereckiego w Krakowie i Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. H. Czerny-Stefańskiej w Aomori (Japonia),  2000;  Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej im. J. Brahmsa w Gdańsku, 2006 (Trio BLUette: Beata Urbanek-Kalinowska, Piotr Lato).

Brała udział w kursach mistrzowskich,  pracując pod kierunkiem wybitnych pianistów: Tatjany Szebanowej, Haliny Czerny-Stefańskiej, Rudolfa Buchbindera,  Alexieja Orlovietskiego i Kevina Kennera.

Współpracowała z wybitnymi muzykami, m.in.: z  Danielem Smithem, Stanisławem Gałońskim, Jonathanem Mannem, Januszem Wawrowskim, Katarzyną Budnik-Gałązką, Marcinem Zdunikiem, Bogusławą Dziel-Wawrowską, Iwoną Sochą, Andrzejem Lampertem, Jakubem Chrenowiczem a także z Orkiestrą Filharmonii Krakowskiej, Capellą Cracoviensis, Orkiestrą Filharmonii Świętokrzyskiej.

Od 2014 roku występuje wraz z Bartłomiejem Kominkiem w duecie  fortepianowym Chopin Piano Duo.

Koncertuje jako solistka i kameralistka w Polsce i za granicą. Występowała  we Francji, Włoszech, Niemczech, Czechach, Turcji, Japonii, Palestynie i na Ukrainie. Brała udział w licznych festiwalach, takich jak: IV Festival Internationale di Musica w Rovello (Włochy), Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej „Muzyka na Szczytach” w Zakopanem,  Międzynarodowy Festiwal Jeunesses  Musicales w Filharmonii Świętokrzyskiej, I Ogólnopolski Festiwal Pianistyczny „Premia Filharmonii Łódzkiej im A. Rubinsteina”,  II Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej im. Igora Strawińskiego na Ukrainie, XXIV Ogólnopolski Festiwal Laureatów Konkursów Muzycznych „Tydzień Talentów” w Tarnowie,  IV Letni Festiwal „Wawel o Zmierzchu” w Krakowie, II i III Festiwal Muzyczny „Barbakan” w Krakowie, Festiwal „Bravo Maestro” w Dworku Paderewskiego  w Kąśnej Dolnej, XXV Konfrontacje Chopinowskie w Pałacu Książąt Radziwiłłów w Antoninie, XVIII Międzynarodowy Festiwal im. Ady Sari w Nowym Sączu, I i II Międzynarodowy Festiwal Duetów Fortepianowych „Duetissimo!” w Krakowie, IX Europejskie Forum Muzyki Kameralnej w Warszawie, III Festival de Meudon – La Semaine Polonaise (Francja).

W 2013 roku występowała w roli pianistki w spektaklu muzycznym „Pan Lutosławski”. Przedstawienia miały miejsce m.in.: w Teatrze Polskim w Warszawie oraz w Teatrze Muzycznym w Łodzi.

Była pomysłodawczynią i współorganizatorką Festiwalu Muzyki Antoniego Stolpe. W ramach tego wydarzenia w 2011 roku odbyły się koncerty w Filharmonii Kaliskiej i Pałacu Myśliwskim Książąt Radziwiłłów w Antoninie.

Jest kierownikiem artystycznym projektu wymiany polsko – palestyńskiej. Zakłada on promocję muzyki polskiej w Palestynie oraz muzyki ludowej Bliskiego Wschodu w Krakowie. Jednocześnie prowadzi działalność pedagogiczną, klasę fortepianu i duetu fortepianowego w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie. Od 2018 roku  jest doktorantką w Akademii Muzycznej w Krakowie.

Jest zapraszana w charakterze jurora do konkursów pianistycznych i kameralnych. W ostatnim czasie uczestniczyła w pracach jury w Ogólnopolskim  Konkursie Duetów Fortepianowych w Rzeszowie (2015) oraz przewodniczyła jury w Konkursie Chopinowskim w Betlejem w Palestynie (2018), gdzie w tym samym roku prowadziła mistrzowski kurs pianistyczny dla studentów Akademii Muzycznej w Betlejem.

Jest autorką książki pt. „Ludwik Stefański. Grać pięknie,” która została wydana przez krakowską Akademię Muzyczną w 2009 roku.

W 2019 roku Anna Boczar otrzymała stypendium twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.